ตัวแทนจำหน่ายยางโอตานิ ยางผ้าใบ ภาคกลาง

ชื่อร้านที่อยู่จังหวัดโทรศัพท์
ร้านทวีปการยางเลขที่ 19 ม.3 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130กำแพงเพชร055-725338
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอยการยางเลขที่ 418-424 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000กำแพงเพชร055-711679
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสัมพีการยางเลขที่ 123 ม.5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000กำแพงเพชร083-9515295
บริษัท เจ.เอ็ม.โปรไทร์จำกัดเลขที่ 35/161 ม.1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110นครปฐม081-8533237, 081-8572760
บริษัท พานทองกะทะล้อและยางใหญ่จำกัดเลขที่ 46/12 ม.5 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73100นครปฐม086-7019763, 087-1966622
บริษัท เทพยาง จำกัดเลขที่ 74 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000นครปฐม062-9519959
ร้านเจริญกิจยางยนต์เลขที่ 175/5 ม.2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000นครปฐม034-257011-2, 034-244398
บริษัท แสงชัยทรัคไทร์ จำกัดเลขที่ 332 ม.11 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000นครสวรรค์088-2812594, 095-3935291
บริษัท เอี้ยฮั่วฮง จำกัดเลขที่ 1012/3 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000นครสวรรค์056-223737
บริษัท ห้องยาง (2003) จำกัดเลขที่ 88 ม.1 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160พระนครศรีอยุธยา035-708171-4
บริษีท บี ที ซี พิษณุไพศาล จำกัดเลขที่ 395 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000พิษณุโลก055-31188-9
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกไทยนครหล่อยางเลขที่ 14/5-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000พิษณุโลก055-258904
บริษัท ดี เดย์ ยางยนต์ จำกัดเลขที่ 108 ม.7 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150ลพบุรี036-799481-2
บอสยางยนต์เลขที่ 346/4 ม.1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130ลพบุรี036-461921
ร้านธวัชการยางเลขที่ 72/3 ม.1 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110ลพบุรี036-471143
บริษัท หงษ์เว่ย จำกัดเลขที่ 51 ม.2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1028สมุทรปราการ, กรุงเทพฯ02-7037185
หลีการยางเลขที่ 88/8 ม.7 จ.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120สมุทรสาคร034-480441, 034-480442
บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัดเลขที่ 399/24 ม.8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110สมุทรสาคร081-8582389
ร้านจำลองการยางเลขที่ 58 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000สระบุรี036-731142
สวัสดิ์การยางเลขที่ 4/2 ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรีสระบุรี086-7596160
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางทอง 1982เลขที่ 75/5 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64110สุโขทัย055-642232
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอการยางเลขที่ 346 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160สุพรรณบุรี034-551503, 081-8571391