ตัวแทนจำหน่ายยางโอตานิ ยางผ้าใบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อร้านที่อยู่จังหวัดโทรศัพท์
บริษัท เค เอ็น ซี ไทร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 18/52 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000เลย042-812366, 042-832449
บริษัท บิ๊กโปรเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัดบจก. บิ๊กโปรเซอร์วิสเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่นขอนแก่น043-468236
ร้านภูแผ่นดินรวมยางเลขที่ 226 ม.6 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150ขอนแก่น085-6055536, 085-4219163
ร้านมลฑลหล่อยางเลขที่ 127/4-6 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120ขอนแก่น043-414125
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยการยาง ชุมแพเลขที่ 320/1 ม.8 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130ขอนแก่น043-311046, 043-311524
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญการยางเลขที่ 7/1-2 ถ.มิตรภาพ จ.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000ขอนแก่น043-237508
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญการยางเลขที่ 273 ม.15 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000ชัยภูมิ044-811509
ร้าน โรงกลึงพัฒนาการช่างเลขมี่ 245 ม.1 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120นครพนม042-581188
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยยางยนต์นครพนมเลขที่ 232/2 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000นครพนม042-522681
ครบุรีคลีนิคไทร์ 2008เลขที่ 537 ม.3 ต.แซะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-448441
บริษัท โคราชชัยยางยนต์ 2002 จำกัดเลขที่ 503 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-243827, 044-253226
บริษัท เมืองงามศูนย์ล้อ จำกัดเลขที่ 319 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-253634
ประมุข อินทร์สุขเลขที่ 211 ม.2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-202702
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเบสท์ไทร์เลขที่ 33 ม.3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-295695
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮงราชสีมาเลขที่ 469-471 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-242803, 044-243868
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านเกวียนศูนย์ล้อเลขที่ 92/3 ม.3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-338322-3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายอะไหล่ (2017)เลขที่ 33 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมานครราชสีมา044-285218
บริษัท เจ.พี.ที. ไทร์ จำกัดเลขที่ 153/1 ม.1 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130นครราชสีมา044-311238, 044-328689
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะรามยางยนต์เลขที่ 234/11-12 ม.2 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุ้นทด จ.นครราชสีมา 30210นครราชสีมา044-208086
ร้าน เนรมิตอะไหล่ยนต์เลขที่ 263 ม.1 ถ.ประสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000บึงกาฬ042-491134
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองเจริญยางยนต์เลขที่ 145/5 ถ.โชคชัย- เดชอุดม ต.นางรอง อ.รางรอง จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์044-631725
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยางเลขที่ 365 ม.3 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์044-611097
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยนต์หนองกี่เลขที่ 184/1-3 ม.1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ. บุรีรัมย์บุรีรัมย์044-641800
บจก.สุทินการยางค้าส่งเลขที่ 597 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000มหาสารคาม043-721305
ร้านวิรัตน์การยางเลขที่ 512-514 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000ยโสธร045-712542
หจก.สุพรการยาง (2550)เลขที่ 261 ม.23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000ร้อยเอ็ด043-522039
ร้านรุ่งเจริญทรัพย์สุวรรณเลขที่ 6 ม. 13 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130ร้อยเอ็ด091-5195453
ร้านบุญเหลือการยางเลขที่ 60 ม.5 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150ร้อยเอ็ด087-8575638
บริษัทสุทินการยาง 101 จำกัดเลขที่ 379 ม.16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000ร้อยเอ็ด043-542488
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโค้วทองอยู่เลขที่ 1515/6-7 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษศรีสะเกษ045-611452, 045-612653
หจก. สกลการยางเซอร์วิสเลขที่ 1508 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000สกลนคร042-712366
คุณยงยุทธ ชุลีธนสินเลขที่ 320 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์สุรินทร์044-551235
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซ้งเลขที่ 446 ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์สุรินทร์044-512111
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์การยางเลขที่ 111 ถ.ภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์สุรินทร์044-512368
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑลหล่อยางหนองคายเลขที่ 101 ม.5 ถ.พนักชลประทาน ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000หนองคาย042-420966
สมศักดิ์ยางยนต์เลขที่ 99/12-13 ม.7 ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูหนองบัวลำภู088-5114428, 098-4298897
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูลชัย ออโต้พลัสเลขที่ 222 ม.15 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110อุดรธานี042-331388-9
เจริญทองการยางเลขที่ 93 ม.9 ถ.รอบเมือง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีอุบลราชธานี045-267706
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาพาณิชย์เลขที่ 111 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีอุบลราชธานี045-255222
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจเลขที่ 111/1 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีอุบลราชธานี045-255222
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อุบลยางยนต์เลขที่ 351 ถ.ขยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีอุบลราชธานี045-245356, 045-255545