ตัวแทนจำหน่ายยางโอตานิ ยางผ้าใบ ภาคตะวันตก

ชื่อร้านที่อยู่จังหวัดโทรศัพท์
บริษัท ราชบุรียางยนต์ จำกัดเลขที่ 26/1-3,10 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000ราชบุรี032-321294, 032-325146
ร้านพรลิ้มทองการยางเลขที่ 726 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120ประจวบคีรีขันธ์089-8374470
ร้านสมศักดิ์การยางเลขที่ 308 ม.1 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120ประจวบคีรีขันธ์083-3126910