ตัวแทนจำหน่ายยางโอตานิ PCR ภาคเหนือ

ชื่อร้านที่อยู่จังหวัดโทรศัพท์
ร้าน นพพงษ์ยางยนต์273 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรายเชียงราย085-6202335
ร้าน โอเคยางยนต์246 ม.9 สันทรายใหม่ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000เชียงราย065-8948363
ร้าน บัญญัติการยาง294 8, ม.9 ซ.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240เชียงราย092-1794518
ร้าน ธวัชชัยการยางบ้านสันตึง ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชียงใหม่086-1143423
ร้าน สโตรออโต้แม็กซ์4048/2 - 408/10 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110เชียงใหม่088-2608881
ร้าน เชียงใหม่ศรีสุนทร58 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000เชียงใหม่053-213502
ร้าน ธวัชการยาง94 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300เชียงใหม่064-4604745
ร้าน เบสท์ประดับยนต์625 ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000เชียงใหม่086-4287158
ร้าน บุญส่งสหยางยนต์191/3 ม.10 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150เชียงใหม่053-842488, 088-4144255
ร้าน แม่ริมการยาง107 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เชียงใหม่098-5522563
ร้าน นันทวรรณแม็กยาง154 ม.9 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120เชียงใหม่053-355290
บจก. เอ็ม.เอส.ไทร์6/3 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด 63110ตาก087-1966373, 055-531655
ส.บ้านตาก95/2 ม.1 ต.ตากออก อ.บ้านตาก 63120ตาก089-5629883
จ.เจริญสิน113 ม.2 ถ.พิจิตรขตะพานหิน ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000พิจิตร084-2229459
ณรงค์การยาง88/3 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130พิจิตร081-9623548
สมบูรณ์ศูนย์ล้อ140-142 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110พิจิตร056-621507
ณํฐพงศ์พิจิตร106 ม.8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120พิจิตร086-2013322
สากเหล็กศูนย์ล้อ169/2 ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160พิจิตร087-5713776
หจก. เอส.ซี.ค๊อกพิท23/24 ม.8 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000นครสวรรค์086-4145559, 056-276338
ร้าน เอ็ม เจ ออโต้เซอร์วิส55/33 ม.4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000นครสวรรค์061-7960106
ก.เจริญการยาง802/6 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140นครสวรรค์090-9832537
ร้านแสงชัยพยุหะ77-79 ม.3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130นครสวรรค์089-2696458
ร้าน ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก241 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000น่าน062-3080745
หจก. นภวรรณการยาง283 ม.14 ต.บ้านต่อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000พะเยา081-8833068
หจก. พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง14/5-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000พิษณุโลก081-8880404, 086-4464212
ร้านสินเจริญศูนย์ล้อ401/105 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000พิษณุโลก086-6134907
ไพศาล ออโต้เซอร์วิส106 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130พิษณุโลก083-9557464
ไกรสรการยาง777/27 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130พิษณุโลก081-6656833
หจก.พีแอล ออโต้แม็ก940 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000พิษณุโลก055-303323
โฟร์ เอ็น สวรรคโลก42/7-8 ถ.ประชาราษฎร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110สุโขทัย089-6666157
หจก.โกสัมพีการยาง123 ม.5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000กำแพงเพชร083-9515295
มิตรไทร์ ออโต้พาร์ท55 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000กำแพงเพชร081-5344228
ร้าน ไทยรุ่งยนต์อ.วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์094-6158485
ร้าน เทียนชัยอ.หนองไผ่เพชรบูรณ์081-5321902
หจก.ทีไทร์มาร์ท294/1 ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000แพร่081-5302680
หจก.พัฒนาไทร์ เซ็นเตอร์564 ถ.ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000ลำปาง054-821729
ร้าน สตางค์ยางยนต์8/4 ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูนลำพูน084-0419354, 053-003689
ร้าน บัวขาวการยางอ.บ้านไร่อุทัยธานี087-2059941
ร้านทองดีเซอร์วิสอ.เมืองอุทัยธานี086-1996614