ตัวแทนจำหน่ายยางโอตานิ TBR ภาคตะวันออก

ชื่อร้านที่อยู่จังหวัดโทรศัพท์
บริษัท นิวัฒน์การยา จันทบุรี จำกัดเลขที่ 45 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120จันทบุรี039-339130
มีดีการยางเลขที่ 10/23 ม.1 ต.ทับช่าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180จันทบุรี039-393068
บริษัท ขวัญชัยการยาง จำกัดเลขที่ 116/4 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230ชลบุรี038-337276-7
บริษัท ศูนย์รวมยาง จำกัดเลขที่ 4/28 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000ชลบุรี038-289000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันออกศูนย์บริการยางเลขที่ 3/4 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000ชลบุรี038-283236
ร้าน SK ไทร์เซอร์วิส 2014เลขที่ 15/8-11 ถ.สุวรรศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000สระแก้ว037-220553