ยางโอตานิมีผู้แทนจำหน่ายกว่า 200 ร้านค้า ทั่วประเทศ