ยางโอตานิมีผู้แทนจำหน่ายกว่า 400 ร้านค้า ทั่วประเทศ