เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทยางโอตานิ

OTANI TIRE Group’s
กว่า 36 ปีที่โอตานิผลิตยางรถเพื่อการเกษตร และยางรถที่ใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพและมาตรฐานโดยฝีมือคนไทย ได้รับการยอมรับและส่งออกจำหน่ายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันโอตานิเป็นผู้ผลิตยางรถเพื่อการเกษตร และสามารถผลิตยางรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
จากยางผ้าใบรถบรรทุกก้าวสู่การผลิตยางเรเดียลเสริมใยเหล็ก รองรับการใช้งานรถยนต์ และรถบรรทุกที่มีสมรรถนะสูง ขยายกลุ่มผู้ใช้งานโดยพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ครอบครัวโอตานิพายางรถเพื่อการเกษตร และยางรถเพื่อการอุตสาหกรรมฝีมือคนไทยไปไกลระดับโลก และในวันนี้เรายังไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาเพื่อก้าวไปยังเป้าหมายในฐานะผู้นำธุรกิจผลิตยางรถยนต์ทุกประเภท ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เป็นแบรนด์ชั้นนำ
ของคนไทย เพื่อคนไทย เพราะลูกค้าทุกคนคือคนในครอบครัว "มั่นใจใช้ยางโอตานิ"

คุณแสงอรุณ-ดร.เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์

ประวัติยางโอตานิ

 • ...

  2507

  กลุ่มบริษัทยางโอตานิก่อตั้งโดย ดร.เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ โดยเริ่มจากร้านปะยางเล็กๆที่จังหวัดอุบลราชธานี

 • ...

  2517

  ดร.เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ ย้ายกลับมาอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้เปิดโรงงานหล่อดอกยางภายใต้ชื่อ "พาราไทร์"

 • ...

  2529

  ได้เริ่มก่อตั้ง "บริษัท ยางโอตานิ จำกัด" เพื่อผลิตยางผ้าใบสำหรับรถเกษตรกรรม รถอุตสาหกรรม และรถบรรทุก

 • ...

  2550

  ก่อตั้ง "บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด" เพื่อผลิตยางเรเดียลเสริมใยเหล็ก สำหรับยางรถบรรทุกและรถโดยสาร

 • ...

  2560

  เดือนกันยายน ปี 2560 ได้เริ่มผลิตยางเรเดียลเสริมใยเหล็กสำหรับรถยนต์

 • ...