Responsive image
Responsive image


     

กระบี่ยางทอง 1992

กระบี่

156/3 ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทร. 075-600-800


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

กาญจนบุรี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ธนฑัตการยาง

กาฬสินธุ์

69 หมู่9 ตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. 087-011-4029,093-515-029


ร้านอาทิตย์ยางยนต์

กาฬสินธุ์

84/1-2 ตำบลกาฬสินธ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. 087-945-4134


ศรีเพชรการยาง

กำแพงเพชร

557/5 หมู่2 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โทร. 086-2123816


หจก.จอยการยาง

กำแพงเพชร

418-424 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โทร. 081-7859916,055-711679


ธงชัยกลการ

ขอนแก่น

364 หมู่6 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

โทร. 096-635-3646


ซุปเปอร์คาร์

ขอนแก่น

262 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โทร. 080-325-7699


เกื้อการยาง

ขอนแก่น

41/6 หมู่3 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โทร. 092-545-6289


ดอนโมงเบสท์ไทร์

ขอนแก่น

67 หมู่9ตำบลบ้านกง อำเภอดอนโมง จังหวัดขอนแก่น

โทร. 081-5452099


กิตติพงศ์ ออโต้แม็กซ์

ขอนแก่น

158 หมู่14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โทร. 089-177-3004, 087-722 9099


คัมภ์บริการ

ขอนแก่น

68 หมู่3 ตำบลภูผ่าม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โทร. 087-5748471, 084-6864496


ภูแผ่นดินรวมยาง

ขอนแก่น

226 1หมู่6 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

โทร. 085-4219163


ชัยชนะการยาง

ขอนแก่น

159 หมู่14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โทร. 084-9529977,095-1689777


ขอนแก่นชัยบุญทอง

ขอนแก่น

202 หมู่3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทร. 086-8509050 , 089-7091353


พิภพการยาง

ขอนแก่น

257/8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทร. 086-2193978,091-7190127


ร้าน พรภัณฑ์ การยาง

ขอนแก่น

6/1-2 หมู่5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทร. 089-4223220


รุ่งเรืองอะไหล่และการยาง

ขอนแก่น

298 หมู่3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

โทร. 084-6030642, 081-3922216


รุ่งวิชิดา การยาง

ขอนแก่น

99 หมู่11 ๖.หนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โทร. 085-6055536,081-3491806


บริษัท นิวัฒน์การยาง จันทบุรี จำกัด

จันทบุรี

45 หมู่5 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

โทร. 039 339130


สุรชัยการยาง

จันทบุรี

58/6 หมู่2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

โทร. 039 471260


มีดีการยาง 2

จันทบุรี

10/23 หมู่1  ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

โทร. 039 393068


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ฉะเชิงเทรา

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ศูนย์รวมยาง จำกัด

ชลบุรี

4/28 หมู่9  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

โทร. 038 289000


หจก.ตะวันออกศูนย์บริการยางใหญ่

ชลบุรี

3/4 หมู่6 ถนนเศรษฐกิจ  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

โทร. 038 283236


บริษัท ขวัญชัยการยาง จำกัด

ชลบุรี

116/4 หมู่3  ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

โทร. 038 337276-7


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ชัยนาท

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


สว่างการยาง

ชัยภูมิ

502 หมู่12 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

โทร. 086-4655947,081-5473592


สำราญการยาง

ชัยภูมิ

273 หมู่15 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โทร. 044-105100 , 044-811509


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ชุมพร

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย

เชียงราย

134/1-7 หมู่11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเมืองเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โทร. 081-603–5136


เชียงใหม่ศรีสุนทร

เชียงใหม่

58 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-213503


บุญส่งสหยางยนต์

เชียงใหม่

191/3 หมู่10 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-842-488


เชียงใหม่ศรีสุนรออโต้

เชียงใหม่

281 หมู่2 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 064-495-1932


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ตรัง

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ร้าน แสนตุ้งการยาง

ตราด

297 หมู่5 ตำบลแสนตุ้ง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โทร. 039 696191


โกสัมพีการยาง

ตาก

123 หมู่5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพี จังหวัดตาก

โทร. 083-9515295,089-6421437


ซอโซ่

ตาก

290 หมู่1ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทร. 086-9381580


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

นครนายก

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บจก.เทพยาง

นครปฐม

74 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทร. 062-5919959


ร้านยางสามพราน

นครปฐม

2/6 หมู่8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 02-4203094 , 081-3759213


บจก.พานทองกะทะล้อฯ

นครปฐม

46/12หมู่5 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 087-1966622


ธนภัทเซอร์วิส

นครพนม

19 หมู่5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โทร. 042-058625, 089-7125365


สยามยางยนต์

นครพนม

15 หมู่4 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

โทร. 042 591 087 / 081-8730732


รวิชญ์ยางยนต์

นครพนม

18 หมู่10 ถนนนิตโยตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โทร. 084-9522617


สยามการยาง

นครพนม

351/7-8 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โทร. 062-2828788


ครบุรีคลินิกไทร์ 2008

นครราชสีมา

537 หมู่3  ตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 448441


ร้าน สินทองยางยนต์

นครราชสีมา

423-424 หมู่4  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 448211


ประมุข อินทร์สุข

นครราชสีมา

211 หมู่2  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 202702


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านเกวียนศูนย์ล้อ

นครราชสีมา

92/3 หมู่3 ถนนราชสีมา-โชคชัย  ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 338322-3


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายอะไหล่ (2017)

นครราชสีมา

33 หมู่14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 285218


บริษัท โคราชชัยยางยนต์ 2002 จำกัด

นครราชสีมา

503 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 243827,253226


บริษัท เมืองงามศูนย์ล้อ จำกัด

นครราชสีมา

319 หมู่1 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 253634


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเบสท์ไทร์

นครราชสีมา

33 หมู่3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 295659


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮงราชสีมา

นครราชสีมา

469-471 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 242803,243868


โกศลยางยนต์ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

185/4-8 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 075-412-058


นครไทร์ ออโต้เซอร์วิส

นครศรีธรรมราช

114/25 หมู่3 ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 075-765-033


บจก.แสงชัยทรัคไทร์

นครสวรรค์

332 หมู่11 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โทร. 088-2812594,091-8799855


บจก.เอี้ยฮั่วฮง

นครสวรรค์

1012/3หมู่10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โทร. 081-6885454,081-0007557


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

นนทบุรี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บางนาคการยาง

นราธิวาส

60/5 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โทร. 096-789-5366


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

น่าน

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


พิพัฒน์ยางยนต์

บึงกาฬ

5/1 หมู่16 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โทร. 084-7322424


สุรศักดิ์อะไหล่ยนต์

บึงกาฬ

112 หมู่2 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โทร. 081-0493952


เซนจูรี่บึงกาฬ

บึงกาฬ

240/2 หมู่1 ถนนประสาทชัย ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โทร. 081-3916852


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองเจริญยางยนต์

บุรีรัมย์

145/5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร. 044 631725


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

บุรีรัมย์

365 หมู่3  ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร. 044 611097


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยนต์หนองกี่

บุรีรัมย์

184/1-3 หมู่1  ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร. 044 641800


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ปทุมธานี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ปราจีนบุรี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ปัตตานี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ศรีนวลการยาง

พะเยา

181/4 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โทร. 086-429-6646


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

พังงา

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

พัทลุง

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


พานทองไทร์

พิจิตร

61/1หมู่5 บ้านนา ตำบลกรดงาม อำเภอวชิระบารมี จังหวัดพิจิตร

โทร. 086-1619992,089-4595531


หจก.บี ที ซี พิษณุไพศาล

พิษณุโลก

395หมู่7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โทร. 086-4494997,055-331188


เจริญกิจการยาง

พิษณุโลก

154หมู่1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

โทร. 099-2709448


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

เพชรบุรี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

เพชรบูรณ์

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ซี เค ยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

แพร่

294/1 หมู่1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โทร. 081-530-2680


บ่าวการยาง

ภูเก็ต

9/30 หมู่3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทร. 081-787-3633


บจก.สุทินการยางค้าส่ง

มหาสารคาม

เลขที่ 597 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โทร. 043 -721-305


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

มหาสารคาม

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


แทนกลางยางยนต์

มุกดาหาร

224 หมู่11 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮาว อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โทร. 089-4196608, 088-5724935,096-7915257


มุกดาการยาง

มุกดาหาร

205 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โทร. 081-9750439 / 081-9544973


บุญเพ็งล้อแม็กซ์

มุกดาหาร

254 หมู่14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โทร. 089-7693781


โปรคาร์ ออโต้ไทร์

มุกดาหาร

7/1 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โทร. 086-6315716


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

แม่ฮ่องสอน

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ยโสธร

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

ยะลา

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ร้านแดงการยาง 101

ร้อยเอ็ด

19 หมู่13 บ.หัวดง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 081-6971044


เบิ้มการยาง

ร้อยเอ็ด

303 หมู่10 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 063-9369897


อนันต์การยาง

ร้อยเอ็ด

80 หมู่11 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 043-551177 ,089-5746458


เทพศิรินทร์ ออโต้ไทร์

ระนอง

400/27 หมู่4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โทร. 081-894-8907


อู่มานิตย์การยางระนอง

ระนอง

6/18 หมู่1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โทร. 092-789-1963


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศศูนย์ยางใหญ่

ระยอง

268/42 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โทร. 038 672730


บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด

ระยอง

37/1 หมู่4 ถนนทางหลวงสาย 36  ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

โทร. 038 663052, 663242


ราชบุรียางยนต์

ราชบุรี

26/1-3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โทร. 032-325146


ดีเดย์ยางยนต์

ลพบุรี

108 หมู่7 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

โทร. 081-9480276


พัฒนาไทร์ เซ็นนเตอร์

ลำปาง

564 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โทร. 054-821729


สหสายเหนือหล่อยาง

ลำพูน

108 หมู่2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทร. 053-525-111


ศักดิ์สิทธิ์ การยาง

เลย

6/2 หมู่14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โทร. 088 5331559, 083 3556636


ร้านนาด้วงยางยนต์

เลย

374 หมู่3 ถนนเลย-นาด้วง ตำบลนาด้วย อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

โทร. 088 5100180


ส.ออโต้ไทร์ (ส.อะไหล่ยนต์)

เลย

228 หมู่8 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

โทร. 042-034-747,091-064-7971


ศ.เทคนิคยนต์เซอร์วิส

เลย

329/1 หมู่7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

โทร. 081-9757935


ร้านหนึ่งยางยนต์

เลย

54/2 หมู่9 ตำบลหนองคาน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

โทร. 085 2464157


ร้านวังกะทะ

เลย

225 หมู่12 ตำบลหนองหญ่าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โทร. 085 6471968 / 081 7999628 / 094 2913959


เลยรถดี

เลย

161หมู่2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โทร. 085-6471968


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วทองอยู่

ศรีสะเกษ

1515/6-7 ถนนขุขันธ์  ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

โทร. 045 611452, 612653


ยางไพจิตร

สกลนคร

94 หมู่6 โคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

โทร. 081-9870831


สกลการยาง

สกลนคร

1508 ถนนสุขเกษม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทร. 088-3212557


บุญเจริญการยาง

สกลนคร

293 หมู่11 ถนนนิตโย ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทร. 088-059-7106


เกรียงประกิจ

สกลนคร

385/12-14 ถนนประชาอุทิศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทร. 081-0473636


ก.รุ่งเรืองอะไหล่เกษตร

สกลนคร

228/4 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทร. 085-7441182


เอกสิทธิ์ยางยนต์

สกลนคร

989 หมู่1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โทร. 086-428-0840


ป.รุ่งเรืองการยาง

สกลนคร

91 หมู่8 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โทร. 083-419-2668


หาดใหญ่รุ่งเรืองยางยนต์

สงขลา

438 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร. 074-233-553


ดิยางยนต์สตูล

สตูล

14/71 ม3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โทร. 074-799-727


บจก.หงษ์เว่ย

สมุทรปราการ

51 หมู่2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 02-7037185 , 02-7097523 , 086-3455462


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

สมุทรสงคราม

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ศุภชัยยางยนต์ สาขา1

สมุทรสาคร

4/3-7 หมู่7 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โทร. 093-7435666


ร้าน SK ไทร์เซอร์วิส 2014

สระแก้ว

15/8-11 ถนนสุวรรณศร  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

โทร. 037 247 231


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

สระบุรี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

สิงห์บุรี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ศักดิ์ชัยการยาง

สุโขทัย

20/1 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย

โทร. 081-9539376,055-693026


ยางทอง

สุโขทัย

75/5ถนนศรีสัชนาลัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

โทร. 081-3799695,098-9044559


หจก.เสนอการยาง

สุพรรณบุรี

346หมู่15 ถนนมาลัยแมน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. 081-8571391


ทักษิณยางยนต์ (1991) จำกัด

สุราษฎร์ธานี

64/9 หมู่1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 077-213-346 / 077-272-477


คุณยงยุทธ ชุลีธนสิน

สุรินทร์

320 ถนนเทศบาล 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

โทร. 044 551235


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซ้ง

สุรินทร์

446 หมู่10  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

โทร. 044 512111


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์การยาง

สุรินทร์

111 ถนนภักดีชุมพล  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

โทร. 044 512368


นิตย์การยาง

หนองคาย

434 หมู่1 ถนนท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

โทร. 082-313-7200


คลีนิคยาง

หนองคาย

865 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

โทร. 094-385-7388


ร้านวิริทธิ์พลการยาง

หนองบัวลำภู

215 หมู่1 ถนนอุดร-เลย ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

โทร. 098 6589433


ร้านช.เพิ่มทรัพย์ยางยนต์

หนองบัวลำภู

69 หมู่7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

โทร. 086 2355416/088 3144699


ฟ.โฟน ยางยนต์

หนองบัวลำภู

16/3 หมู่7 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

โทร. 093 3693811 / 088 3252684


ร้านจึงรวยพาณิชย์ ออยล์ แอนด์ ออโต้เซอร์วิส

หนองบัวลำภู

192 หมู่10 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โทร. 088 5856325/086 5246454


ห้องยาง(2003)

อยุธยา

88 หมู่1 ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา

โทร. 090-5615444


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

อ่างทอง

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

อำนาจเจริญ

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ตระกูลชัย ออโต้พลัส

อุดรธานี

222 หมู่15 ถนนพิศาลสารกิจ ตำบลพนัดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

โทร. 061-778 6622


ไชยวานการยาง

อุดรธานี

101/2 หมู่12 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

โทร. 081-2603850,083-3499949


ทวีการยาง

อุดรธานี

255 หมู่10 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โทร. 083-416-4348


ร้าน เซียนยาง

อุดรธานี

57 หมู่1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

โทร. 087 0824708


ส.ธนเจริญยางดี

อุดรธานี

436 หมู่7 ตรอดทุ่งธนไฟศาล ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โทร. 083 5569479 042 271434


ร้าน เชียงการยาง

อุดรธานี

218 หมู่2 ถนนบริบารภูมิเขต ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โทร. 061 1895691/042 282362


ร้าน อาทิตย์ ยางยนต์

อุดรธานี

218 หมู่5 ถนนเพ็ญ-สร้างคอม ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โทร. 085 9287765


ช.เจริญยางยนต์

อุดรธานี

122/17 หมู่4 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทร. 080-135-2334


ที.เอส.เอส.ยางยนต์

อุดรธานี

475/4 หมู่5 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทร. 095-218-2345


ส.วัฒน์การยาง

อุดรธานี

157 หมู่3 ถนนอุดร-สกล(หมู่8) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทร. 084-799-2994


ทิวยางยนต์

อุดรธานี

118/1 หมู่9 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

โทร. 087-220-0132


ร้านพีเอ็นพีไทร์ เซอร์วิส

อุดรธานี

50 หมู่13 ถนนอุดร-สกล อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โทร. 084 6659686


โชคสมบูรณ์อะไหล่ยนต์

อุดรธานี

63 หมู่13 ตำบลหนองแม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โทร. 081 645177 , 087 2277762


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

อุตรดิตถ์

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

อุทัยธานี

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร. 034-325-000


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาพาณิชย์

อุบลราชธานี

111 ถนนบูรพาใน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 045 255222


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ

อุบลราชธานี

111/1 ถนนบูรพาใน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 045 255222


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อุบลยางยนต์

อุบลราชธานี

351 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 045 245356,255545


เจริญทองการยาง

อุบลราชธานี

93 หมู่9 ถนนรอบเมือง  ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 045 267706