ยางรถยนต์นั่ง / PASSENGER CAR TIRE​

ยางสำหรับรถยนต์นั่งสมรรถนะสูง / HIGH PERFORMANCE TIRE​

ยางรถปิคอัพ และรถตู้ / LIGHT TRUCK AND VAN TIRE​

ยางรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ / SPORT UTILITY VEHICLE TIRE​

ยางรถออฟโรด / ALL-TERRAIN TIRE / MUD-TERRAIN TIRE